Polityka prywatności

Kim jesteśmy:

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez firmę Harman International Industries Incorporated dla jej lokalnych spółek zależnych oraz w ich imieniu (dalej: „Harman”, „my”, „nasz/nasza/nasze”, „nas”).

Firma Harman International Industries Incorporated jest zarejestrowana pod adresem:

Harman International Industries

400 Atlantic Street, 15th Floor

Stamford, CT 06901, USA

+1.203.328.3500

Niniejsza strona może być udostępniana przez spółkę zależną firmy Harman International Industries Incorporated. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności proszę kierować bezpośrednio do odpowiedniej spółki zależnej. Dane odpowiedniej spółki zależnej Harman International Industries Incorporated można znaleźć w zakładce Kontakt strony internetowej, na której znajduje się niniejsza Polityka prywatności.

Wprowadzenie: 

Firma Harman opracowała niniejszą Politykę prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób gromadzi, wykorzystuje i chroni dane osobowe osób odwiedzających strony internetowe Harman, rejestrujących się w celu dokonania zakupu przez Internet oraz korzystających z produktów Harman. Firma Harman szanuje prywatność użytkowników i angażuje się w ochronę ich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności została po raz ostatni zaktualizowana 6 sierpnia 2013 roku.

Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik akceptuje niniejszą Politykę prywatności.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych:

Za pomocą strony internetowej gromadzone są wyłącznie dane osobowe podane przez użytkownika.

Harman może wykorzystać dane osobowe podane przez użytkownika podczas tworzenia konta na naszej stronie internetowej, aby:

 1. Uzyskać informacje na temat imienia i nazwiska osoby w celu komunikacji i identyfikowania jej jako użytkownika strony internetowej.
 2. Sprawdzić, czy użytkownik skończył 13 lat.
 3. Sprawdzić, czy użytkownik skończył 18 lat lub uzyskał zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie ze strony internetowej.
 4. Przesłać katalog.
 5. Przesyłać żądane informacje.
 6. Umożliwić uczestnictwo w promocjach lub innych akcjach związanych ze stroną internetową.
 7. Dopasować i/lub spersonalizować wiadomości przesyłane przez firmę Harman i wyświetlane w sklepie internetowym.
 8. Lepiej reagować na obawy i zażalenia klientów.
 9. Dostarczać informacji na temat nadchodzących premier produktów, o ile użytkownik nie zrezygnował z otrzymywania tego typu wiadomości.

Dane dotyczące płatności podane w związku z realizacją zamówienia są przetwarzane w bezpiecznych warunkach przez stronę trzecią w celu sprawdzenia ważności karty kredytowej i przetworzenia płatności dokonywanej za jej pomocą. Firma Harman nie ma dostępu do danych kart kredytowych użytkowników. Ponadto zamówione produkty są dostarczane pod podany adres przez kuriera wybranego przez firmę Harman.

Harman zbiera nieopisujące i nieosobowe dane dotyczące liczby osób odwiedzających naszą stronę internetową. W takim przypadku Harman nie gromadzi żadnych danych osobowych, ale może gromadzić informacje o obecności na stronie na potrzeby analizy statystycznej dotyczącej korzystania z naszej strony internetowej.

Rezygnacja z subskrypcji, usuwanie lub edytowanie danych osobowych:

Harman rozumie, że w przyszłości użytkownik może zmienić zdanie na temat korzystania przez nas z jego danych osobowych. Harman umożliwia poinformowanie nas o swoich preferencjach dotyczących prywatności na kilka sposobów:

 1. Wszystkie wiadomości e-mail i biuletyny zawierają informacje na temat tego, w jaki sposób użytkownik może poinformować nas, że nie chce otrzymywać wiadomości i biuletynów.
 2. W dowolnej chwili użytkownik może wysłać wiadomość na adres e-mail podany w odpowiedniej części zakładki Kontakt na stronie internetowej.
 3. W dowolnej chwili użytkownik może zadzwonić pod numer naszego działu obsługi klienta i zażądać zmiany swoich preferencji dotyczących materiałów marketingowych.
 4. Aby edytować lub całkowicie usunąć dane podane podczas rejestracji, należy zalogować się i zaktualizować swój profil.

Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z subskrypcji naszych materiałów, materiały takie opracowywane w chwili rezygnacji mogą zostać przesłane w związku z wewnętrznymi wymaganiami dotyczącymi procesów. W przypadku przesłania żądania usunięcia danych podanych podczas rejestracji lub rezygnacji z subskrypcji materiałów możemy zachować informacje na temat transakcji lub zapytań dotyczących usług w celu usprawnienia usług oferowanych w przyszłości oraz w związku z prowadzeniem rejestru.

Pliki cookie:

Harman może używać plików cookie, aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej. Harman może wykorzystywać pliki cookie, aby zrozumieć, co użytkownicy lubią i czego nie lubią w naszej stronie internetowej, aby dostosować ją na podstawie poprzednich wizyt oraz potrzeb i zainteresowań użytkownika. Cookie to mały usuwalny plik danych zapisywany przez przeglądarkę internetową na komputerze. Użytkownik może korzystać z opcji powiadomień dotyczących przesłania pliku cookie lub całkowicie wyłączyć obsługę tych plików. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Wyłączenie plików cookie uniemożliwi użycie wielu funkcji zwiększających skuteczność korzystania ze strony internetowej, a niektóre oferowane przez nas usługi nie będą działać prawidłowo. Możliwe jest również usunięcie plików cookie z komputera. Nie wykorzystujemy plików cookie do gromadzenia danych umożliwiających identyfikację użytkowników.

Oto opis plików cookie używanych przez nasze strony internetowe działające w Unii Europejskiej: w przypadku własnych plików cookie „phpsessid” jest wykorzystywany do identyfikacji konkretnej sesji na stronie internetowej, pliki „remember my choice” lub dotyczące języka umożliwiają odpowiednio przekierowanie użytkownika na wybraną stronę lub zawierają informacje na temat wybranego języka.

W przypadku plików cookie stron trzecich pliki „unam” są tworzone przez skrypty śledzące, a pliki „utma” i „utmz” – przez Google Analytics.

Plik „unam” umożliwia udostępnienie zawartości strony internetowej pocztą elektroniczną, w serwisach Twitter, Facebook itp. Plik „unam” umożliwia identyfikację użytkownika wyłącznie, jeśli wcześniej wyraził zgodę na korzystanie z pliku „ShareThis”.

Pliki „utma” i „utmz” mają na celu gromadzenie informacji na temat liczby osób korzystających ze strony oraz sposobu poruszania się po niej. Mówiąc szczegółowo, plik „utma” rejestruje, ile razy (jeśli w ogóle) użytkownik odwiedził stronę internetową, a plik „utmz” – w jaki sposób użytkownik trafił na stronę, np. za pomocą wyszukiwarki internetowej lub przez inną stronę. W plikach „utma” i „utmz” nie są zapisywane dane osobowe użytkownika, ale wyłącznie informacje na temat komputera i przeglądarki.

 

Ujawnianie i udostępnianie danych osobowych:

Firma Harman nie wypożycza ani nie sprzedaje nikomu danych osobowych. Harman nie przekaże danych osobowych użytkownika stronie trzeciej w związku z jej własnymi celami; przekazanie danych jest możliwe wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. W zakresie dopuszczalnym na mocy niniejszej Polityki prywatności Harman może udostępniać dane osobowe spółkom zależnym podlegającym temu samemu zarządowi. W przypadku reorganizacji firmy Harman lub przejęcia jej przez stronę trzecią dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane następcy firmy Harman w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności i na określonych w niej zasadach. Harman może przekazywać dane dotyczące karty kredytowej użytkownika jednostce odpowiedzialnej za operacje bankowe lub wykonywane za pomocą karty kredytowej, wyłącznie w celu przetworzenia płatności dokonanej przez użytkownika. Harman może również udostępniać dane osobowe użytkownika firmom kurierskim w związku z dostawą produktów. Sporadycznie przekazujemy konkretne dane osobowe na polecenie organów rządowych, w związku z nakazem sądowym, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, w celu egzekwowania zasad związanych z naszą stroną internetową lub aby chronić prawa, prawa własności lub bezpieczeństwo nasze lub innych. Możemy również udostępniać dane firmom zapewniającym nam ochronę przed oszustwami lub zajmującym się dochodzeniem w przypadku jego popełnienia. Nie przekazujemy danych wyżej wymienionym organom i firmom w celach marketingowych lub handlowych.

Ochrona danych:

Harman wykorzystuje różne technologiczne środki ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym m.in. kodowanie i narzędzia do uwierzytelniania. Dane osobowe użytkownika są przechowywane w zabezpieczonych sieciach i udostępniane ograniczonej grupie osób, które muszą mieć wgląd do danych osobowych w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową i dostarczaniem użytkownikowi żądanych informacji. Wszystkie zamówienia są składane za pośrednictwem zabezpieczonego serwera. Proszę pamiętać, że żadna operacja przesyłania danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna.

Przesyłanie wiadomości za granicę:

Jeśli użytkownik znajduje się poza terenem Stanów Zjednoczonych, Harman może przesłać jego informacje swoim spółkom zależnym podlegającym temu samemu zarządowi lub innemu dostawcy usług działającemu poza krajem lub regionem zamieszkania użytkownika. Zarządzaniem stroną internetową zajmuje się jednostka firmy Harman działająca w Stanach Zjednoczonych. Harman rozumie, że przepisy dotyczące ochrony danych i inne prawa obowiązujące w Stanach Zjednoczonych mogą nie być tak szczegółowe jak przepisy obowiązujące w innych krajach lub regionach. Harman podejmuje działania mające zapewnić przestrzeganie praw prywatności użytkownika. Firma Harman zobowiązuje się do podjęcia następujących działań w imieniu użytkownika: firma będzie stosować konkretne środki bezpieczeństwa zapewniające odpowiednią ochronę danych; Harman będzie wymagać od spółek zależnych działających w Stanach Zjednoczonych podpisania umowy gwarantującej zachowanie bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika oraz określi wymagania dla spółek zależnych działających w Stanach Zjednoczonych i będzie monitorować stosowanie określonych środków bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci:

Szanujemy prawo dzieci do prywatności. Nasza strona nie jest kierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Specjalne zastrzeżenia dotyczące mieszkańców stanu Kalifornia:

Zgodnie z prawodawstwem stanu Kalifornia jego mieszkańcy mogą zażądać od firmy Harman informacji, czy firma przekazała dane osobowe danej osoby stronie trzeciej w związku z realizacją przez stronę trzecią celów marketingowych. Bez zgody użytkownika Harman nie sprzeda i nie udostępni danych osobowych firmie zewnętrznej w celach marketingowych. Mieszkańcy stanu Kalifornia, którzy chcą uzyskać więcej informacji na temat naszej zgodności z powyższymi przepisami bądź mają pytania lub wątpliwości związane z naszymi praktykami zachowania prywatności i zasadami, mogą się z nami skontaktować.

Uzyskiwanie kopii lub aktualizacja danych osobowych:

Użytkownik może w każdej chwili przesłać firmie Harman wniosek o uzyskanie danych osobowych posiadanych przez firmę lub o udostępnienie ich w celu edycji nieprawidłowych danych osobowych będących w posiadaniu firmy Harman. Użytkownik powinien poinformować nas, które dane chce od nas otrzymać lub które dane są nieprawidłowe, a wtedy skontaktujemy się z nim. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Pytania i opinie:

Chętnie zapoznamy się z pytaniami, komentarzami i wątpliwościami związanymi z zasadami zachowania prywatności. Proszę przesyłać nam wszystkie pytania dotyczące zachowania prywatności i innych kwestii.

Uwaga i dane kontaktowe:

Pytania i wątpliwości proszę kierować do odpowiedniej spółki zależnej od Harmana wymienionej na odwiedzanej stronie internetowej lub bezpośrednio do Harman International Industries Incorporated na adres:

POCZTA ELEKTRONICZNA:

webadmin@harman.com

POCZTA TRADYCYJNA:

Harman International Industries

400 Atlantic Street, 15th Floor

Stamford, CT 06901, USA

+1.203.328.3500

 

Warunki korzystania:

Proszę odwiedzić część poświęconą warunkom korzystania, w której znajdują się pozostałe zasady związane z korzystaniem z naszych stron internetowych.